Paddle สำหรับ SUP Racing, Touring, Fitness

By |2024-04-23T02:49:30+00:00April 23rd, 2024|Resources|

 หลายๆ คนอาจกำลังสงสัยว่า "ควรเลือกไม้พายแบบไหน เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานอย่างถูกต้องที่สุด?" มีปัจจัยหลายๆ ด้านให้พิจารณา อันดับแรกให้มองการใช้งานของนักพาย ว่าเน้นใช้งานแบบไหน เน้นแข่งขันทำความเร็ว พายออกกำลังกาย [...]

Fin สำหรับ Flatwater

By |2024-03-08T05:50:58+00:00March 8th, 2024|Resources|

Fin สำหรับ Flatwater Fin เป็นส่วนสำคัญในการพายบอร์ดยืนพาย(SUP) ฟิน SUP เป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทในการ เพิ่มความเร็ว ควบคุมทิศทางและการทรงตัวในน้ำ [...]

Fin สำหรับพายในทะเล

By |2024-03-08T04:22:30+00:00March 8th, 2024|Resources|

Fin สำหรับพายในทะเล Fin เป็นส่วนสำคัญในการพายบอร์ดยืนพาย(SUP) ฟิน SUP เป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทในการ เพิ่มความเร็ว ควบคุมทิศทางและการทรงตัวในน้ำ โดยเดิมฟินถูกออกแบบให้มีรูปร่างคล้ายครีบปลาเพื่อให้สามารถควบคุมทิศทางได้ง่ายและเพิ่มความเสถียรให้กับบอร์ด [...]

Go to Top