เลือกฟินสำหรับบอร์ด Race

เลือกฟินสำหรับบอร์ด Race

5 Step เลือกฟินที่ใช้ สำหรับบอร์ด Race

เหล่านักแข่งที่มีการฝึกฝน รูปแบบการพาย และทักษะที่ต่างจากนักพาย SUP ทั่วไป ล้วนต้องการให้มีฟินที่เหมาะสม ตอบโจทย์แบบเฉพาะ และโชคดีสุดๆ เพราะตอนนี้คุณสามารถหาฟินที่เข้ากับสไตล์ได้ง่ายกว่าที่เคยมีคู่มือมากมายเพื่อช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น คู่มือของ Connor Baxter ที่ช่วยให้คุณเลือกฟินที่ใช่จากระดับการฝึกฝน และทักษะของตัวเอง

แต่ในบทความนี้จาก Black Project เราต้องการให้ข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับ ‘ฟิน’ ซึ่งไม่ได้แค่จะมาแนะนำ แต่จะมาเพื่อสรุปข้อมูลที่เป็นพื้นฐานทุกอย่าง เกี่ยวกับกลไกการทำงานของฟินและเมื่อเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้ คุณจะสามารถใช้เพื่อตัดสินใจเลือกฟินที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้แบบ 100%

Different disciplines, conditions and skill levels call for different types of SUP fins. Luckily, finding the fin setup that works best for your paddling style is easier than ever. While Connor Baxter’s guide to choosing the right fin(s) breaks fins down by discipline and paddlers’ skill level, this five-step guide provides a deeper look at the actual science of fins. You’ll learn more about how fins work and be able to confidently choose the right fin(s) for your needs.

Step #1
How do fins enhance SUP race board performance?

The basics of how fins influence board performance characteristics and how this affects your paddling experience.

Learn More

Step #2
How does paddler experience influence fin selection?

A paddler’s experience and skill level is an important factor in choosing a SUP race fin that will unlock maximum performance and fun for all levels.

Learn More

Step #3
What are the basic fin science fundamentals?

Breaking down the terms and technology used in SUP fin development so you can better understand and explain your fin’s performance.

Learn More

Step #4
Which fin is best for different situations and races?

Analyzing how different race environments influence SUP fin choice for every level of athlete.

Learn More

Step #5
Which fin base option do I need for my board?

Fin box dimensions are different for race and recreational paddle boards, quickly learn which is the right fin for your brand, model and year of board.

Learn More