พื้นฐานของฟิน

พื้นฐานของฟิน พื้นฐานของฟิน

Step 3 เงื่อนไขและพื้นฐานสำคัญสำหรับการออกแบบ Fin คืออะไร?

SUP Fin Science 101: ข้อกำหนดและพื้นฐานการออกแบบฟิน

การกำหนดเงื่อนไขพื้นฐานเกี่ยวกับ ฟิน 2-3 ข้อ จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการบางอย่างที่เราใช้ในการออกแบบและปรับฟินให้เหมาะสม พร้อมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งเราจะไม่ตัดสินด้วยสิ่งที่ต้องการเพียงด้านเดียว ยกตัวอย่างเช่น เราสามารถสร้างฟินที่สั้นซึ่งมีประสิทธิภาพในการควบคุมทิศทางได้ง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความเสถียรกว่าเมื่อเทียบกับฟินที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

SUP Fin Science 101: Terms and Design Fundamentals
Defining a few basic SUP fin terms will help you understand some of the parameters we work with when designing and optimizing fins for a range of uses. No single aspect of a fin should be considered in isolation. For example, we can make a short fin which offers high levels of tracking and stability compared to several bigger fins.

Depth

ความสูงของฟิน เราจะวัดความยาวในแนวตั้งโดยไม่ต้องคำนึงถึงขนาดของมุม ฟินที่สูงจะช่วยให้คุณทรงตัวง่ายขึ้น แต่จะไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในน้ำตื้น

Fin depth is measured by taking the vertical depth of the fin, irrespective of its rake angle. Deeper fins will help with stability but are not ideal for shallow water.

Length

ความยาวของฟินจะวัดตั้งแต่ส่วนปลายจนถึงส่วนบนสุดของฟิน (ตามภาพ) โดยปกติฟินที่ยาวกว่าจะควบคุมทิศทางง่ายและให้ความเสถียรมากกว่าฟินที่สั้น สำหรับมือใหม่ฟินที่มีความยาวจะช่วยให้ฝึกฝนได้ง่ายขึ้น แต่สำหรับมืออาชีพฟินที่สั้นลงจะช่วยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

Fin length is calculated by measuring the length of the fin, irrespective of rake angle. Typically, longer fins offer more tracking and stability than shorter fins. Those new to racing will want a longer fin, while experienced and professional paddlers will benefit from shorter fins.

Rake

มุมคาย สามารถวัดได้สองวิธีตามรูป ขอบฟินด้านหน้าเป็นส่วนที่คอยกำจัดเศษใบไม้ หญ้าทะเล พืชน้ำต่างๆ และในขณะเดียวกัน การที่ฟินของเราตั้งตรงมากก็จะสามารถมันสามารถหมุนรอบทุ่นได้ดี แต่ถ้าเป็นฟินแบบทั่วไปส่วนใหญ่มักจะเน้นไปที่การใช้งานสบายๆ การ carve รวมถึงการโต้คลื่นมากกว่าใช้เพื่อวนรอบทุ่น

SUP fin rake can be measured in two different ways. The leading-edge rake angle is an important consideration for shedding weeds and seagrass. Meanwhile, the fin rake helps to explain how a fin will turn and perform at speed. More upright fins are great for fast buoy turns, while more laidback fins will help with carving on downwinders or in the surf.

Area

ตามกฏทั่วไปพื้นที่ทั้งหมดของฟินจะวัดออกมาในหน่วย ตารางเซนติเมตร หรือตารางนิ้ว ฟินที่มีขนาดใหญ่จะมีพื้นที่ผิวเยอะซึ่งช่วยเพิ่ม Tracking ที่ดีให้กับการพาย SUP แต่ก็อาจทำให้คุณพายได้ช้าลง

ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า ฟินขนาดเล็กจะเร็วกว่าเสมอไป คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเร็วอย่างที่ต้องการ แต่ในขณะเดียวกันมันจะส่งผลให้บอร์ดของคุณแกว่งง่ายกว่าปกติ และมันจะกลายเป็นเรื่องยากสำหรับคุณทันทีที่จะต้องควบคุมทิศทางของบอร์ดให้ตรงอย่างที่ต้องการ

SUP race fin area is the total surface area (projected) of the fin measured in cm² or in². A general rule of thumb is that more surface area increases tracking but also drag. But smaller is not always faster, you may feel fast but go too small and you’ll start ‘wagging’ the tail of your board and find it hard to track straight.

Foil

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการออกแบบ และการผลิตฟิน คือการขึ้นรูปฟอยล์ ส่วนนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าฟินจะตอบสนองกับกระแสน้ำอย่างไร และยังเป็นส่วนที่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Tracking , การเลี้ยว , ความง่ายในการควบคุม รวมถึงความเร็วของบอร์ด

มีความเข้าใจผิดที่คิดว่าฟอยล์ที่หนาจะมีประสิทธิภาพในด้านความเร็วด้อยกว่า ซึ่งที่จริงแล้วบางที่ฟอยล์ที่บางหรือฟอยล์ที่ไม่มีรูปทรงมากนัก อาจเกิดจากการที่โรงงานผู้ผลิตพยายามลดต้นทุนลง เพราะมันจะใช้วัสดุในปริมาณที่น้อยและสามารถผลิตได้ง่ายกว่าต่างหาก

The most important aspect of fin design (and production) is the foil shaping. This determines how the fin interacts with water molecules and how that influences the board in a range of ways. Foils influence tracking, turning, handling and speed.

It’s a common misconception that thick foils are slow and thin foils are fast. Thin foils with little or no shaping are usually the result of a company trying to cut production costs because they require less materials and are easier to manufacture.

Cord

คอร์ด คือ ระยะห่างระหว่างขอบด้านหน้าและขอบด้านหลังของฟิน ฟินที่มีคอร์ดกว้างกว่า จะควบคุมทิศทางได้ง่ายและเพิ่มความเสถียรให้กับการพาย SUP ได้ดี ในขณะที่คอร์ดที่แคบกว่าช่วยเพิ่มความสามารถในการเลี้ยววนทุ่นได้เร็วขึ้น ซึ่งในจุดนี้คุณสามารถเลือกคอร์ดที่เพียงพอกับความต้องการได้เลย

Fin cord is the distance between the leading and trailing edge of the fin. Increased cord helps tracking and stability, while narrower cords help to increase pivot ability for fast buoy turns.

Construction

โครงสร้างของฟิน โดยเฉพาะสำหรับฟินที่ใช้แข่งนั้น เป็นส่วนที่สำคัญมากต่อประสิทธิภาพ ฟินสามารถผลิตขึ้นมาจากวัสดุต่างๆ ได้หลายประเภท เช่น พลาสติก ไฟเบอร์กลาส และคาร์บอน ฟินที่ทำจากคาร์บอนจะมีน้ำหนักเบาที่สุด แข็งที่สุด แพงที่สุด และให้ประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่ฟินที่ทำจากพลาสติกจะมีราคาถูกลง ยืดหยุ่น และทนทาน

ฟินของ Black Project ผลิตขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะ Carbon Infused LiteCore ซึ่งช่วยให้ฟินของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด และน้ำหนักเบาที่สุด พร้อมทั้งยังมีความแข็งแรง ใช้งานได้ยาวนานที่สุด

SUP race fin construction is a very important aspect of fin performance. SUP fins are made from a range of materials including plastic, fiberglass and carbon. Carbon fins are the lightest, stiffest, most expensive and offer the highest performance, while plastic fins are the cheapest and most flexible, but also very durable.

Black Project SUP fins are made using our Carbon Infused LiteCore Technology which maximizes performance and minimizes weight, while remaining durable for excellent longevity.