ฐานฟิน

ฐานฟิน

Step 5 จะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องใช้ฐานฟินแบบไหน?

เมื่อลงทุนในการอัพเกรดฟินแล้ว คุณต้องแน่ใจว่าคุณได้เลือกในแบบที่เหมาะกับบอร์ดของคุณ แต่น่าเสียดายที่ Black Project เราไม่ได้ตกลงกับโรงงานผลิตบอร์ดอื่นๆ เกี่ยวกับมาตรฐานที่ต้องการสำหรับ Fin boxes

สิ่งนี้ทำให้เกิดความสับสนมากถ้าคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ รูปแบบของมันแทบจะไม่ต่างกัน แต่เราสรุปมาให้เพื่อที่ รายละเอียดด้านล่างจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมั่นใจว่า ฟินแบบไหนที่เหมาะสำหรับบอร์ดของคุณ

When investing in a fin upgrade, you need to make sure you have the correct fit for your board. Unfortunately, board companies have so far not agreed on the preferred standard for fin boxes.
What makes it more confusing is that to the untrained eye, both fin box systems look almost identical. Luckily we have this area covered and the details below will ensure that you get the correct fin for your board.

US STANDARD Base

ฐานฟินแบบนี้จะพบบน SUP แบรนด์ Starboard, JP-Australia, Fanatic, Mistral, RRD และแบรนด์การผลิตส่วนใหญ่ที่มีต้นกำเนิดมาจาก Windsurf

Fin boxes ที่กว้างและลึกกว่า โดยหมุดจะอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจาก Deck และตัวฐานจะหนาประมาณ 9.2 มม.

Fits StarboardJP-AustraliaFanaticMistralRRD and most production brands with an origin in windsurfing. This is the same fin box that’s found on many windsurfing boards and is wider and deeper, with the pin set further from the deck of the board. The base is 9.2mm thick.

US SURF Base / Longboard Base / Bahne Box

Fin boxes นี้เป็นแบบเดียวกับ Longboard ของ Surf หลายๆ รุ่น มีฐานที่แคบและตื้นกว่า มักจะเจอใน SIC, Infinity, 404, Naish, Flying Fish และอีกมากมาย Fin boxes เหล่านี้จะแคบและตื้นกว่าฐานของ US Base และ Fin boxes เหล่านี้มักจะมีหมุดตั้งใกล้กับ Deck ของบอร์ด ฐานหนา 9.0 มม.

This is the same box that is standard in many surf longboards. It is a narrower and shallower base as used by SICInfinity404NaishFlying Fish and many more. Narrower and shallower than the US base, these boxes have the pin set closer to the deck of the board. The base is 9.0mm thick.

Important : หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องใช้ฐานฟินแบบใด ให้ดูที่ฐานฟินตัวเก่าของคุณและติดต่อเราเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

IMPORTANT: If you are unsure which base you need, look at the base of your old fin and contact us for assistance.