ขนาดใบพาย SUP

แนะนำวิธีเลือกไม้พายที่ใช่ จาก ขนาดใบพาย SUP โดยคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างที่สำคัญ ตั้งแต่ขนาดและน้ำหนักบอร์ดที่ใช้ น้ำหนักของผู้เล่น จนถึงประเภทของการแข่งขัน เพื่อหาไม้พายที่ดีที่สุด

แนะนำวิธีเลือกไม้พายที่ใช่ จาก ขนาดใบพาย SUP โดยคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างที่สำคัญ ตั้งแต่ขนาดและน้ำหนักบอร์ดที่ใช้ น้ำหนักของผู้เล่น จนถึงประเภทของการแข่งขัน เพื่อหาไม้พายที่ดีที่สุด

ขนาดใบพาย SUP ขนาดใบพาย SUP

ขนาดใบพาย SUP ขนาดใบพาย SUP

Step 2 คุณต้องการใบพายขนาดเท่าไร?

การหาขนาดของใบพายที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนที่คุณต้องตัดสินใจเลือกไม้พาย จำไว้ว่าให้เลือกใบพายขนาดเล็กถ้าคุณต้องการความเร็วและกำลังในการพาย อย่าเลือกใบพายที่มีขนาดใหญ่เกินไปเพราะนั้นหมายความว่ากล้ามเนื้อไหล่ของคุณจะต้องรับภาระที่มากขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือการหาขนาดที่เหมาะสมเพื่อคุณจะสามารถพายได้นานขึ้นในทุกๆ วัน โดยตัดสินใจจากตารางด้านล่าง และปัจจัยอื่นๆ ด้านล่าง ประกอบกัน

Finding the proper blade size is vitally important when choosing your paddle configuration. Go too small and you will lack the speed and power you need; go too big and you will damage your shoulders. Find the right balance and you will feel balanced and able to paddle for long sessions with ease day after day. Use the table below to distinguish which size you need based on your weight.

Paddler Weight (lbs) Racing (Hydro) Recreational (Lava/Ohana) Surfing – Bigger Boards (Surge) Surfing – Smaller Boards (Surge) Foiling (Surge)
99 XS Small XS XS XS
100 XS Small XS XS XS
101 XS Small XS XS XS
102 XS Small XS XS XS
103 XS Small XS XS XS
104 XS Small XS XS XS
105 XS Small XS (or S) XS XS (or S)
106 XS Small XS (or S) XS XS (or S)
107 XS Small XS (or S) XS XS (or S)
108 XS Small XS (or S) XS XS (or S)
109 XS Small XS (or S) XS XS (or S)
110 XS Small XS (or S) XS (or S) XS (or S)
111 XS Small XS (or S) XS (or S) XS (or S)
112 XS Small XS (or S) XS (or S) XS (or S)
113 XS Small XS (or S) XS (or S) XS (or S)
114 XS Small XS (or S) XS (or S) XS (or S)
115 XS Small Small (or XS) XS (or S) Small (or XS)
116 XS Small Small (or XS) XS (or S) Small (or XS)
117 XS Small Small (or XS) XS (or S) Small (or XS)
118 XS Small Small (or XS) XS (or S) Small (or XS)
119 XS Small Small (or XS) XS (or S) Small (or XS)
120 Small (or XS) Small Small (or XS) XS (or S) Small (or XS)
121 Small (or XS) Small Small (or XS) Small (or XS) Small (or XS)
122 Small (or XS) Small Small (or XS) Small (or XS) Small (or XS)
123 Small (or XS) Small Small (or XS) Small (or XS) Small (or XS)
124 Small (or XS) Small Small (or XS) Small (or XS) Small (or XS)
125 Small (or XS) Small Small Small (or XS) Small
126 Small (or XS) Small Small Small (or XS) Small
127 Small (or XS) Small Small Small (or XS) Small
128 Small (or XS) Small Small Small (or XS) Small
129 Small (or XS) Small Small Small (or XS) Small
130 Small (or XS) Small Small Small Small
131 Small (or XS) Small (or M) Small Small Small
132 Small (or XS) Small (or M) Small Small Small
133 Small Small (or M) Small Small Small
134 Small Small (or M) Small Small Small
135 Small Small (or M) Small Small Small
136 Small Small (or M) Small Small Small
137 Small Small (or M) Small Small Small
138 Small Small (or M) Small Small Small
139 Small Small (or M) Small Small Small
140 Small Small (or M) Small Small Small
141 Small Small (or M) Small Small Small
142 Small Small (or M) Small Small Small
143 Small Small (or M) Medium (or S) Medium (or S) Medium (or S)
144 Small Medium (or Small) Medium (or S) Medium (or S) Medium (or S)
145 Small Medium (or Small) Medium (or S) Medium (or S) Medium (or S)
146 Small Medium (or Small) Medium (or S) Medium (or S) Medium (or S)
147 Small Medium (or Small) Medium (or S) Medium (or S) Medium (or S)
148 Small Medium (or Small) Medium (or S) Medium (or S) Medium (or S)
149 Small Medium (or Small) Medium (or S) Medium (or S) Medium (or S)
150 Small Medium (or Small) Medium (or S) Medium (or S) Medium (or S)
151 Small Medium (or Small) Medium (or S) Medium (or S) Medium (or S)
152 Small Medium (or Small) Medium (or S) Medium (or S) Medium (or S)
153 Small Medium (or Small) Medium (or S) Medium (or S) Medium (or S)
154 Small (or M) Medium (or Small) Medium Medium Medium
155 Small (or M) Medium Medium Medium Medium
156 Medium (or S) Medium Medium Medium Medium
157 Medium (or S) Medium Medium Medium Medium
158 Medium (or S) Medium Medium Medium Medium
159 Medium (or S) Medium Medium Medium Medium
160 Medium (or S) Medium Medium Medium Medium
161 Medium (or S) Medium Medium Medium Medium
162 Medium (or S) Medium Medium Medium Medium
163 Medium (or S) Medium Medium Medium Medium
164 Medium (or S) Medium Medium Medium Medium
165 Medium (or S) Medium Medium Medium Medium
166 Medium Medium Medium Medium Medium
167 Medium Medium Medium Medium Medium
168 Medium Medium Medium Medium Medium
169 Medium Medium Medium Medium Medium
170 Medium Medium Medium Medium Medium
171 Medium Medium Medium Medium Medium
172 Medium Medium Medium Medium Medium
173 Medium Medium Medium Medium Medium
174 Medium Medium Medium Medium Medium
175 Medium Medium Medium Medium Medium
176 Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L)
177 Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L)
178 Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L)
179 Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L)
180 Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L)
181 Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L)
182 Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L)
183 Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L)
184 Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L)
185 Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L)
186 Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L) Medium (or L)
187 Medium (or L) Medium (or L) Large (or M) Large (or M) Large (or M)
188 Large (or M) Medium (or L) Large (or M) Large (or M) Large (or M)
189 Large (or M) Medium (or L) Large (or M) Large (or M) Large (or M)
190 Large (or M) Medium (or L) Large (or M) Large (or M) Large (or M)
191 Large (or M) Large Large (or M) Large (or M) Large (or M)
192 Large (or M) Large Large (or M) Large (or M) Large (or M)
193 Large (or M) Large Large (or M) Large (or M) Large (or M)
194 Large (or M) Large Large (or M) Large (or M) Large (or M)
195 Large (or M) Large Large (or M) Large (or M) Large (or M)
196 Large (or M) Large Large (or M) Large (or M) Large (or M)
197 Large (or M) Large Large (or M) Large (or M) Large (or M)
198 Large (or M) Large Large (or M) Large (or M) Large (or M)
199 Large Large Large Large Large
200 Large Large Large Large Large
201 Large Large Large Large Large
202 Large Large Large Large Large
203 Large Large Large Large Large
204 Large Large Large Large Large
205 Large Large Large Large Large
206 Large Large Large Large Large
207 Large Large Large Large Large
208 Large Large Large Large Large
209 Large (or XL) Large Large (or XL) Large (or XL) Large (or XL)
210 Large (or XL) Large Large (or XL) Large (or XL) Large (or XL)
211 Large (or XL) Large Large (or XL) Large (or XL) Large (or XL)
212 Large (or XL) Large Large (or XL) Large (or XL) Large (or XL)
213 Large (or XL) Large Large (or XL) Large (or XL) Large (or XL)
214 Large (or XL) Large Large (or XL) Large (or XL) Large (or XL)
215 Large (or XL) Large Large (or XL) Large (or XL) Large (or XL)
216 Large (or XL) Large Large (or XL) Large (or XL) Large (or XL)
217 Large (or XL) Large Large (or XL) Large (or XL) Large (or XL)
218 Large (or XL) Large Large (or XL) Large (or XL) Large (or XL)
219 Large (or XL) Large Large (or XL) Large (or XL) Large (or XL)
220 Large (or XL) Large Large (or XL) Large (or XL) Large (or XL)
221 XL Large XL XL XL
222 XL Large XL XL XL
223 XL Large XL XL XL
224 XL Large XL XL XL
225 XL Large XL XL XL
226 XL Large XL XL XL
227 XL Large XL XL XL
228 XL Large XL XL XL
229 XL Large XL XL XL
230 XL Large XL XL XL
231 XL Large XL XL XL
232 XL Large XL XL XL
233 XL Large XL XL XL

น้ำหนักของคุณ

นักพายที่สูงและมีน้ำหนักตัวมากกว่าจะสามารถเลือกใช้ใบพายที่มีขนาดใหญ่ได้ และนักพายที่ตัวเล็กกว่าก็ต้องการใบพายที่มีขนาดเล็กลงมาตามในตาราง แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีนักพายบางคนที่ไม่ได้ยึดตามตารางนี้ทั้งหมด บางคนยังพิจารณาเลือกจากความชอบส่วนบุคคล และตัดสินใจจากคุณลักษณะอื่นๆ ของไม้พายเพิ่มเติมโดยดูจากหัวข้อด้านล่าง เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจอีก 2-3 ข้อ นักพายที่มีประสบการณ์สูงส่วนใหญ่จะมีไม้พายหลายขนาดเพื่อใช้งานในแต่ละวันที่สถานการณ์ที่แตกต่างกัน

It stands to reason that heavier and taller paddlers are more capable of coping with bigger blades, while smaller paddlers will conversely need smaller blades. As shown in the table, there are a number of areas of crossover, some degree of personal preference and other factors discussed below that can help you decide between two options. Many experienced paddlers have multiple blade sizes in their quiver, which they use for various situations.

ขนาดและน้ำหนักของบอร์ด

ถ้าบอร์ดที่คุณใช้ค่อนข้างหนักและมีขนาดใหญ่ คุณควรเลือกใบพายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้ใบพายสามารถส่งกำลังสำหรับการพายลงไปใต้ผิวน้ำอย่างดีที่สุด แต่ต้องระวังไม่ให้ขนาดใบพายนั้นใหญ่กว่าที่ควรจะเป็น มีข้อเสียมากมายสำหรับคนที่เลือกใช้ใบพายที่ใหญ่เกินไป ถ้าปกติคุณพาย SUP ลำเล็กๆ แต่กลับตัดสินใจเลือกใช้ใบพายที่ใหญ่เกินคุณจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆ เลยว่า บอร์ดของคุณจะหมุนไปหมุนมา ควบคุมทิศทางได้ยาก ที่สำคัญคืออย่าลืมว่าใบพายที่เล็กจะช่วยให้คุณคุมทิศทางได้ดีขึ้นและพายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

The bigger and heavier your board, the larger the blade you will need to power it through the water. When paddling on a smaller SUP surfboard with too big a blade, you will notice that the board wants to pivot with every stroke. A smaller blade enables you to track better and paddle more efficiently.

ประเภทของการแข่งขันและระยะทางในการพาย

ถ้าคุณกำลังจะเลือกใบพายที่จะไปใช้เพื่อความต้องการที่พิเศษมากขึ้น เช่นการแข่งขัน การใช้งานสำหรับการพายระยะทางสั้นๆ และการแข่งแบบสปรินต์ นักกีฬามักจะใช้ใบพายที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากความเหนื่อยล้าไม่ใช่ปัญหาหลัก ทุกอย่างในการแข่งขันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งที่คุณต้องการคือไม้พายที่ส่งกำลังได้ดีมากที่สุด พร้อมกับการรักษาจังหวะการพายให้ถี่ที่สุด ต่างจากการพายระยะไกลที่นักกีฬามักใช้ใบพายที่เล็กเพื่อควบคุม และบริหารพลังงานอย่างรอบคอบเป็นหลัก สมาธิทั้งหมดของคุณจะต้องมุ่งไปที่การงัดเทคนิคการพายต่างๆ ที่ได้ฝึกซ้อมให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

For shorter distances and sprint racing, athletes tend to use a bigger blade because fatigue is less of an issue and they want to gain the most power they can while maintaining a high cadence. Over longer distances, athletes generally use a smaller blade to conserve energy while focusing on maintaining an efficient stroke technique.

จะรู้ได้อย่างไรว่าใบพายมีขนาดใหญ่เกินไป?

หากขนาดใบพายใหญ่เกินไป คุณอาจสังเกตเห็นอาการต่างได้ดังนี้:

 • เจ็บไหล่
  Sore shoulders
 • ปวดหลัง
  Back pain
 • เหนื่อยล้าอย่างรวดเร็ว
  Rapid fatigue
 • รักษาจังหวะการพายได้ยาก
  Difficulty maintaining a high cadence
 • ปวดหรือเจ็บกล้ามเนื้อหลังจากที่พาย
  Pain/soreness after paddling and/or next day
 • พายทางตรงได้ยาก
  Hard to paddle in straight line

คุณรู้ได้อย่างไรว่าใบพายของคุณมีขนาดเล็กเกินไป?

หากขนาดใบพายเล็กเกินไป คุณอาจสังเกตเห็นอาการต่างๆได้ดังนี้:

 • ความเร็วในการพายลดลง
  Decreased top-speed
 • เพิ่มความเร็วระหว่างพายได้ยาก
  Lack of acceleration
 • อัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่าปกติ
  Heart rate too high
 • ขาดกำลังส่งในการพาย
  Lack of overall stroke power